دانلود سریال The walking dead

دانلود رایگان سریال The walking dead

پنج فصل اول

یکی از سریال های برتر تاریخ با ساخت خوب و تم عالی که به موضوع پایان دنیا می پردازد.یک ویروس تمام دنیا را گرفته و مردم را تبدیل به مردگانی متحرک کرده است.حال عده ای از این قضیه جان سالم به در برده اند و در دنیایی پر از خطر به دنبال زندگی می گردند؛خطراتی که هم از جانب مردگان آن ها را تهدید می کند هم زندگان.

در زمینه ی زامبی، فیلم ها و سریال های زیادی ساخته شده است ولی بدون شک این سریال در بین آن ها موفق ترین است.وقتی به فیلم ها و سریال های موفق در این زمینه نگاه می کنیم به رزیدنت اویل میرسیم که از روی نسخه ی بازی کامپیوتریی با همین نام ساخته شده است می رسیم.این دو موفق ترین فیلم و سریال در زمینه ی فیلم های آخرالزمانی با پیایان دنیا به وسیله ی ویروس و اصطلاحا زامبی است.

 

 

Name  Size 
 The.Walking.Dead.S01E01.480p.BRrip.TOTALFILM.mkv 306.38MB
 The.Walking.Dead.S01E02.480p.BRrip.TOTALFILM.mkv 206.05MB
 The.Walking.Dead.S01E03.480p.BRrip.TOTALFILM.mkv 209.44MB
 The.Walking.Dead.S01E04.480p.BRrip.TOTALFILM.mkv 207.39MB
 The.Walking.Dead.S01E05.480p.BRrip.TOTALFILM.mkv 207.94MB
 The.Walking.Dead.S01E06.480p.BRrip.TOTALFILM.mkv 209.79MB
Name  Size  Modified 
 The.Walking.Dead.S02E01.480p.BRrip.TOTALFILM.mkv 292.34MB 2017/08/16 05:43 PM
 The.Walking.Dead.S02E02.480p.BRrip.TMovz.mkv 197.21MB 2017/08/16 05:43 PM
 The.Walking.Dead.S02E03.480p.BRrip.TMovz.mkv 201.57MB 2017/08/16 05:43 PM
 The.Walking.Dead.S02E04.480p.BRrip.TMovz.mkv 201.76MB 2017/08/16 05:43 PM
 The.Walking.Dead.S02E05.480p.BRrip.TMovz.mkv 199.87MB 2017/08/16 05:43 PM
 The.Walking.Dead.S02E06.480p.BRrip.TMovz.mkv 199.99MB 2017/08/16 05:43 PM
 The.Walking.Dead.S02E07.480p.BRrip.TOTALFILM.mkv 199.33MB 2017/08/16 05:43 PM
 The.Walking.Dead.S02E08.480p.BRrip.TMovz.mkv 199.69MB 2017/08/16 05:43 PM
 The.Walking.Dead.S02E09.480p.BRrip.TMovz.mkv 200.19MB 2017/08/16 05:43 PM
 The.Walking.Dead.S02E10.480p.BRrip.TMovz.mkv 198.34MB 2017/08/16 05:43 PM
 The.Walking.Dead.S02E11.480p.BRrip.TMovz.mkv 199.94MB 2017/08/16 05:43 PM
 The.Walking.Dead.S02E12.480p.BRrip.TMovz.mkv 200.82MB 2017/08/16 05:43 PM
 The.Walking.Dead.S02E13.480p.BRrip.TMovz.mkv 199.89MB 2017/08/16 05:43 PM
Name  Size  Modified 
 The.Walking.Dead.S03E01.480p.BRrip.TMovz.mkv 200.07MB 2017/08/16 05:54 PM
 The.Walking.Dead.S03E02.480p.BRrip.TMovz.mkv 200.15MB 2017/08/16 05:54 PM
 The.Walking.Dead.S03E03.480p.BRrip.TMovz.mkv 200.11MB 2017/08/16 05:54 PM
 The.Walking.Dead.S03E04.480p.BRrip.TMovz.mkv 200.01MB 2017/08/16 05:54 PM
 The.Walking.Dead.S03E05.480p.BRrip.TMovz.mkv 200.05MB 2017/08/16 05:54 PM
 The.Walking.Dead.S03E06.480p.BRrip.TMovz.mkv 200.06MB 2017/08/16 05:54 PM
 The.Walking.Dead.S03E07.480p.BRrip.TMovz.mkv 200.06MB 2017/08/16 05:54 PM
 The.Walking.Dead.S03E08.480p.BRrip.TMovz.mkv 200.07MB 2017/08/16 05:54 PM
 The.Walking.Dead.S03E09.480p.BRrip.TMovz.mkv 200.04MB 2017/08/16 05:54 PM
 The.Walking.Dead.S03E10.480p.BRrip.TMovz.mkv 200.09MB 2017/08/16 05:54 PM
 The.Walking.Dead.S03E11.480p.BRrip.TMovz.mkv 199.85MB 2017/08/16 05:54 PM
 The.Walking.Dead.S03E12.480p.BRrip.TMovz.mkv 200.08MB 2017/08/16 05:54 PM
 The.Walking.Dead.S03E13.480p.BRrip.TMovz.mkv 200.08MB 2017/08/16 05:54 PM
The.Walking.Dead.S03E14.480p.BRrip.TMovz.mkv 200.04MB 2017/08/16 05:54 PM
 The.Walking.Dead.S03E15.480p.BRrip.TMovz.mkv 200.07MB 2017/08/16 05:54 PM
 The.Walking.Dead.S03E16.480p.BRrip.TMovz.mkv 200.74MB 2017/08/16 05:54 PM
Name  Size  Modified 
 The.Walking.Dead.S04E01.480p.BRRip.TMovz.mkv 199.61MB 2017/08/16 05:57 PM
 The.Walking.Dead.S04E02.480p.BRRip.TMovz.mkv 199.77MB 2017/08/16 05:57 PM
 The.Walking.Dead.S04E03.480p.BRRip.TMovz.mkv 199.27MB 2017/08/16 05:57 PM
 The.Walking.Dead.S04E04.480p.BRRip.TMovz.mkv 199.83MB 2017/08/16 05:57 PM
 The.Walking.Dead.S04E05.480p.BRRip.TMovz.mkv 199.90MB 2017/08/16 05:57 PM
 The.Walking.Dead.S04E06.480p.BRRip.TMovz.mkv 199.93MB 2017/08/16 05:57 PM
 The.Walking.Dead.S04E07.480p.BRRip.TMovz.mkv 199.77MB 2017/08/16 05:57 PM
 The.Walking.Dead.S04E08.480p.BRRip.TMovz.mkv 199.62MB 2017/08/16 05:57 PM
 The.Walking.Dead.S04E09.480p.BRRip.TMovz.mkv 223.66MB 2017/08/16 05:57 PM
 The.Walking.Dead.S04E10.480p.BRRip.TMovz.mkv 199.80MB 2017/08/16 05:57 PM
 The.Walking.Dead.S04E11.480p.BRRip.TMovz.mkv 199.56MB 2017/08/16 05:57 PM
 The.Walking.Dead.S04E12.480p.BRRip.TMovz.mkv 200.62MB 2017/08/16 05:57 PM
 The.Walking.Dead.S04E13.480p.BRRip.TMovz.mkv 200.61MB 2017/08/16 05:57 PM
 The.Walking.Dead.S04E14.480p.BRRip.TMovz.mkv 215.81MB 2017/08/16 05:57 PM
 The.Walking.Dead.S04E15.480p.BRRip.TMovz.mkv 205.61MB 2017/08/16 05:57 PM
 The.Walking.Dead.S04E16.480p.BRRip.TMovz.mkv 204.84MB 2017/08/16 05:57 PM
Name  Size  Modified 
 The.Walking.Dead.S05E01.480p.mkv 153.84MB 2017/08/16 06:01 PM
 The.Walking.Dead.S05E02.480p.mkv 150.69MB 2017/08/16 06:01 PM
 The.Walking.Dead.S05E03.480p.mkv 150.92MB 2017/08/16 06:01 PM
 The.Walking.Dead.S05E04.480p.mkv 172.78MB 2017/08/16 06:01 PM
 The.Walking.Dead.S05E05.480p.mkv 150.89MB 2017/08/16 06:01 PM
 The.Walking.Dead.S05E06.480p.mkv 186.63MB 2017/08/16 06:01 PM
 The.Walking.Dead.S05E07.480p.mkv 215.27MB 2017/08/16 06:01 PM
 The.Walking.Dead.S05E08.REPACK.480p.mkv 153.97MB 2017/08/16 06:01 PM
 The.Walking.Dead.S05E09.480p.TMovz.mkv 170.05MB 2017/08/16 06:01 PM
 The.Walking.Dead.S05E10.480p.mkv 243.51MB 2017/08/16 06:01 PM
 The.Walking.Dead.S05E11.INTERNAL.480p.Repack.TMovz.mkv 165.16MB 2017/08/16 06:01 PM
 The.Walking.Dead.S05E12.480p.mkv 216.40MB 2017/08/16 06:01 PM
 The.Walking.Dead.S05E13.480p.mkv 213.92MB 2017/08/16 06:01 PM
 The.Walking.Dead.S05E14.480p.mkv 203.72MB 2017/08/16 06:01 PM
 The.Walking.Dead.S05E15.PROPER.480p.mkv 150.94MB 2017/08/16 06:01 PM
 The.Walking.Dead.S05E16.REAL.PROPER.480p.mkv 281.36MB 2017/08/16 06:01 PM

افزودن یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *