ok

2 تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

با تبلیغات بهتر دیده شوید

سریال The Shannara Chronicles

بازدید: 627 views
دسته بندی: سریال

دانلود رایگان سریال ماجراهای شانارا

با بازی جاناتان مانو بنت (کریکسوس)

قسمت 10

با دوکیفیت 480 و x256

کیفیت 720 اضافه شد

پایان فصل اول


سه گانه ی ارباب حلقه ها، هری پاتر، هابیت و این اواخر بازی تاج و تخت همه جز آثار موفق سینما و تلوزیون در هزاره ی سوم اند. اما به غیر از ژانر فانتزی، وجه مشترک دیگری نیز مابین این آثار به چشم می خورد. همه بر پایه رمان و کتاب هایی نوشته شده اند که قبلا آزمون خود را پس داده اند.

با آغاز قرن جدید و البته اواخر دهه ی 90 میلادی، سینما در قسمت ابزار پیشرفت محسوسی کرد به گونه ای که خلق آثاری چون ارباب حلقه ها (هرچند پر زحمت ولی) ممکن شد. موفقیت ارباب حلقه ها و بعد از آن هری پاتر، تهیه کنندگان را به سمت خلق اثاری از این دست سوق داد ولی ایراد کار در ساهت چنین آثاری حجم بالای ماجراها در کتاب و زمان اندک کارگردان برای پرداختن به آن هاست به گونه ای که در هری پاتر از نمایش خیلی از ماجرا صرف نظر شد. برای رفع این مشکل، ساخت سریال از رمان ها در دستور کار قرار گرفت. بعد از بازی تاج و تخت حال سریال دیگری با این شکل و شمایل(در ژانر فانتزی و برگرفته از رمان) رو آنتن رفت.

آلفرد گوگ پا را فراتر نهاد و از رمان های شمشیر شانارا که در 70 میلادی نوشته شده اند برای سریال خود استفاده کرد. سریال خاطرات شانارا هرچند فقط تا کنون 4 اپیزود از آن را شاهد بودیم ولی سریالی خوش ساخت است که از دنیایی مانند دنیای ارباب حلقه ماجراهایی روایت می کند. انسان، الف، شیطان عناصر خلق داستان هستند. به هر حال نمی شود تاثیر معجزه ی تالکین (ارباب حلقه ها) در خلق این داستان را نادیده گرفت ولی این داستان نیز خلاقیت ها و جذابیت های خود را دارد. در کل اگر به ژانر فانتزی علاقه مندید این سریال را از دست ندهید.

سریال The Shannara Chronicles 2.92/5 (58.31%) 71 votes
دیدگاه:0
تاریخ انتشار: 2 مارس 16
ad

سریال The Shannara Chronicles

بازدید: 2,024 views
دسته بندی: سریال

دانلود رایگان سریال ماجراهای شانارا

با بازی جاناتان مانو بنت (کریکسوس)

قسمت 9

با دوکیفیت 480 و 720


سه گانه ی ارباب حلقه ها، هری پاتر، هابیت و این اواخر بازی تاج و تخت همه جز آثار موفق سینما و تلوزیون در هزاره ی سوم اند. اما به غیر از ژانر فانتزی، وجه مشترک دیگری نیز مابین این آثار به چشم می خورد. همه بر پایه رمان و کتاب هایی نوشته شده اند که قبلا آزمون خود را پس داده اند.

با آغاز قرن جدید و البته اواخر دهه ی 90 میلادی، سینما در قسمت ابزار پیشرفت محسوسی کرد به گونه ای که خلق آثاری چون ارباب حلقه ها (هرچند پر زحمت ولی) ممکن شد. موفقیت ارباب حلقه ها و بعد از آن هری پاتر، تهیه کنندگان را به سمت خلق اثاری از این دست سوق داد ولی ایراد کار در ساهت چنین آثاری حجم بالای ماجراها در کتاب و زمان اندک کارگردان برای پرداختن به آن هاست به گونه ای که در هری پاتر از نمایش خیلی از ماجرا صرف نظر شد. برای رفع این مشکل، ساخت سریال از رمان ها در دستور کار قرار گرفت. بعد از بازی تاج و تخت حال سریال دیگری با این شکل و شمایل(در ژانر فانتزی و برگرفته از رمان) رو آنتن رفت.

آلفرد گوگ پا را فراتر نهاد و از رمان های شمشیر شانارا که در 70 میلادی نوشته شده اند برای سریال خود استفاده کرد. سریال خاطرات شانارا هرچند فقط تا کنون 4 اپیزود از آن را شاهد بودیم ولی سریالی خوش ساخت است که از دنیایی مانند دنیای ارباب حلقه ماجراهایی روایت می کند. انسان، الف، شیطان عناصر خلق داستان هستند. به هر حال نمی شود تاثیر معجزه ی تالکین (ارباب حلقه ها) در خلق این داستان را نادیده گرفت ولی این داستان نیز خلاقیت ها و جذابیت های خود را دارد. در کل اگر به ژانر فانتزی علاقه مندید این سریال را از دست ندهید.

سریال The Shannara Chronicles 3.33/5 (66.67%) 75 votes
دیدگاه:0
تاریخ انتشار: 24 فوریه 16
ad

سریال The Shannara Chronicles

بازدید: 1,484 views
دسته بندی: سریال

دانلود رایگان سریال ماجراهای شانارا

با بازی جاناتان مانو بنت (کریکسوس)

قسمت 8

با دوکیفیت 480 و 720


سه گانه ی ارباب حلقه ها، هری پاتر، هابیت و این اواخر بازی تاج و تخت همه جز آثار موفق سینما و تلوزیون در هزاره ی سوم اند. اما به غیر از ژانر فانتزی، وجه مشترک دیگری نیز مابین این آثار به چشم می خورد. همه بر پایه رمان و کتاب هایی نوشته شده اند که قبلا آزمون خود را پس داده اند.

با آغاز قرن جدید و البته اواخر دهه ی 90 میلادی، سینما در قسمت ابزار پیشرفت محسوسی کرد به گونه ای که خلق آثاری چون ارباب حلقه ها (هرچند پر زحمت ولی) ممکن شد. موفقیت ارباب حلقه ها و بعد از آن هری پاتر، تهیه کنندگان را به سمت خلق اثاری از این دست سوق داد ولی ایراد کار در ساهت چنین آثاری حجم بالای ماجراها در کتاب و زمان اندک کارگردان برای پرداختن به آن هاست به گونه ای که در هری پاتر از نمایش خیلی از ماجرا صرف نظر شد. برای رفع این مشکل، ساخت سریال از رمان ها در دستور کار قرار گرفت. بعد از بازی تاج و تخت حال سریال دیگری با این شکل و شمایل(در ژانر فانتزی و برگرفته از رمان) رو آنتن رفت.

آلفرد گوگ پا را فراتر نهاد و از رمان های شمشیر شانارا که در 70 میلادی نوشته شده اند برای سریال خود استفاده کرد. سریال خاطرات شانارا هرچند فقط تا کنون 4 اپیزود از آن را شاهد بودیم ولی سریالی خوش ساخت است که از دنیایی مانند دنیای ارباب حلقه ماجراهایی روایت می کند. انسان، الف، شیطان عناصر خلق داستان هستند. به هر حال نمی شود تاثیر معجزه ی تالکین (ارباب حلقه ها) در خلق این داستان را نادیده گرفت ولی این داستان نیز خلاقیت ها و جذابیت های خود را دارد. در کل اگر به ژانر فانتزی علاقه مندید این سریال را از دست ندهید.

سریال The Shannara Chronicles 3.35/5 (67.06%) 51 votes
دیدگاه:2
تاریخ انتشار: 17 فوریه 16
ad

سریال The Shannara Chronicles

بازدید: 3,968 views
دسته بندی: سریال

دانلود رایگان سریال ماجراهای شانارا

با بازی جاناتان مانو بنت (کریکسوس)

قسمت 5 و 6 و 7

با دوکیفیت 480 و 720


سه گانه ی ارباب حلقه ها، هری پاتر، هابیت و این اواخر بازی تاج و تخت همه جز آثار موفق سینما و تلوزیون در هزاره ی سوم اند. اما به غیر از ژانر فانتزی، وجه مشترک دیگری نیز مابین این آثار به چشم می خورد. همه بر پایه رمان و کتاب هایی نوشته شده اند که قبلا آزمون خود را پس داده اند.

با آغاز قرن جدید و البته اواخر دهه ی 90 میلادی، سینما در قسمت ابزار پیشرفت محسوسی کرد به گونه ای که خلق آثاری چون ارباب حلقه ها (هرچند پر زحمت ولی) ممکن شد. موفقیت ارباب حلقه ها و بعد از آن هری پاتر، تهیه کنندگان را به سمت خلق اثاری از این دست سوق داد ولی ایراد کار در ساهت چنین آثاری حجم بالای ماجراها در کتاب و زمان اندک کارگردان برای پرداختن به آن هاست به گونه ای که در هری پاتر از نمایش خیلی از ماجرا صرف نظر شد. برای رفع این مشکل، ساخت سریال از رمان ها در دستور کار قرار گرفت. بعد از بازی تاج و تخت حال سریال دیگری با این شکل و شمایل(در ژانر فانتزی و برگرفته از رمان) رو آنتن رفت.

آلفرد گوگ پا را فراتر نهاد و از رمان های شمشیر شانارا که در 70 میلادی نوشته شده اند برای سریال خود استفاده کرد. سریال خاطرات شانارا هرچند فقط تا کنون 4 اپیزود از آن را شاهد بودیم ولی سریالی خوش ساخت است که از دنیایی مانند دنیای ارباب حلقه ماجراهایی روایت می کند. انسان، الف، شیطان عناصر خلق داستان هستند. به هر حال نمی شود تاثیر معجزه ی تالکین (ارباب حلقه ها) در خلق این داستان را نادیده گرفت ولی این داستان نیز خلاقیت ها و جذابیت های خود را دارد. در کل اگر به ژانر فانتزی علاقه مندید این سریال را از دست ندهید.

سریال The Shannara Chronicles 3.09/5 (61.82%) 44 votes
دیدگاه:0
تاریخ انتشار: 13 فوریه 16
ad

سریال The Shannara Chronicles

بازدید: 1,192 views
دسته بندی: سریال

دانلود رایگان سریال ماجراهای شانارا

با بازی جاناتان مانو بنت (کریکسوس)


سه گانه ی ارباب حلقه ها، هری پاتر، هابیت و این اواخر بازی تاج و تخت همه جز آثار موفق سینما و تلوزیون در هزاره ی سوم اند. اما به غیر از ژانر فانتزی، وجه مشترک دیگری نیز مابین این آثار به چشم می خورد. همه بر پایه رمان و کتاب هایی نوشته شده اند که قبلا آزمون خود را پس داده اند.

با آغاز قرن جدید و البته اواخر دهه ی 90 میلادی، سینما در قسمت ابزار پیشرفت محسوسی کرد به گونه ای که خلق آثاری چون ارباب حلقه ها (هرچند پر زحمت ولی) ممکن شد. موفقیت ارباب حلقه ها و بعد از آن هری پاتر، تهیه کنندگان را به سمت خلق اثاری از این دست سوق داد ولی ایراد کار در ساهت چنین آثاری حجم بالای ماجراها در کتاب و زمان اندک کارگردان برای پرداختن به آن هاست به گونه ای که در هری پاتر از نمایش خیلی از ماجرا صرف نظر شد. برای رفع این مشکل، ساخت سریال از رمان ها در دستور کار قرار گرفت. بعد از بازی تاج و تخت حال سریال دیگری با این شکل و شمایل(در ژانر فانتزی و برگرفته از رمان) رو آنتن رفت.

آلفرد گوگ پا را فراتر نهاد و از رمان های شمشیر شانارا که در 70 میلادی نوشته شده اند برای سریال خود استفاده کرد. سریال خاطرات شانارا هرچند فقط تا کنون 4 اپیزود از آن را شاهد بودیم ولی سریالی خوش ساخت است که از دنیایی مانند دنیای ارباب حلقه ماجراهایی روایت می کند. انسان، الف، شیطان عناصر خلق داستان هستند. به هر حال نمی شود تاثیر معجزه ی تالکین (ارباب حلقه ها) در خلق این داستان را نادیده گرفت ولی این داستان نیز خلاقیت ها و جذابیت های خود را دارد. در کل اگر به ژانر فانتزی علاقه مندید این سریال را از دست ندهید.

سریال The Shannara Chronicles 2.89/5 (57.82%) 55 votes
دیدگاه:0
تاریخ انتشار: 12 ژانویه 16
ad

آخرین سریال های به روز شده

victoria-2016

دانلود رایگان مینی سریال Victoria 2016 فصل اول تا قسمت 4 با کیفیت 720 ژانر: بیوگرافی، درام، تاریخی رتبه: 8.4/10 ستارگان: Jenna Coleman, Paul Rhys, Catherine H. Flemming راجع به فیلم: ملکه ویکتوریا در ابتدای جوانی خود به سلطنت میرسد و برای حفظ آن باید با شاهزاده آلبرت ازدواج کند… دانلود سریال Victoria 4.00/5 (80.00%) […]


دانلود سریال BRAIN DEAD

دانلود سریال BRAIN DEAD فصل اول تا قسمت 13 با دو کیفیت ژانر : کمدی , درام , ترسناک زبان : انگلیسی کیفیت : ۴۸۰p – ۷۲۰p فرمت : MKV حجم : ۲۰۰ مگابایت محصول : CBS ستارگان : Mary Elizabeth Winstead, Beth Malone, Jan Maxwell کارگردان :Robert King, Michelle King خلاصه داستان : فیلم […]


دانلود فصل دوم سریال Fear the Walking Dead

دانلود رایگان سریال Fear the Walking Dead فصل دوم تا قسمت 11 کیفیت 720 x265 اضافه شد.   ژانر : درام, ترسناک زبان : انگلیسی امتیاز : 7.4/10 ستارگان : Kim Dickens, Cliff Curtis, Frank Dillane خلاصه داستان : « ترس مردگان متحرک Fear the Walking Dead» در واقع اسپین آف سریال «مردگان متحرک The […]


دانلود رایگان سریال The Last Ship

دانلود رایگان سریال The Last Ship دو فصل کامل فصل سوم تا قسمت 13 اضافه شد (پایان فصل سوم ) سریال برای فصل بعد تمدید شده است فصل سوم با دو کیفیت ژانر : اکشن ، درام ، علمي تخيلي زمان پخش : دوشنبه ها وضعيت : پايان فصل 02 شبکه : TNT امتياز : […]


دانلود سریال Atlanta

دانلود رایگان سریال Atlanta فصل اول تا قسمت دوم کیفیت 720 x265 نیز اضافه شد ژانر : کمدی امتياز : ۹٫۱ از ۱۰ زبان : انگلیسی پخش : دوشنبه ها کیفیت : ۴۸۰p فرمت : MKV حجم : ۹۰ مگابایت شبکه پخش کننده : FX خلاصه داستان : داستان Atlanta، پیرامون دو پسر عمو می […]


دانلود سریال Queen of the South

دانلود سریال Queen of the South فصل اول تا قسمت 12 با دو کیفیت 480 و 720 x265 (برای مشاهده ی کیفیت 720 باید مدیا پلیرتون آپدیت باشه وگرنه فقط صدا پخش میشه) ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز زبان : انگلیسی کیفیت : ۴۸۰p – ۷۲۰p فرمت : MKV حجم : ۲۰۰ […]

تبلیغات

برترین های در حال پخش

تبلیغات

دوستان توتال فیلم